Kurumsal

Taflan Un Kurumsal / Zaman Tüneli

Zaman Tüneli

 • 1990

  1991 yılında kaliteli un üretimini, daha ekonomik, sağlıklı ve hijyenik koşullarda sağlamak amacıyla 250 ton/gün buğday kırma kapasitesi ile Taflan Un Fabrikası Samsun'da üretime başlamıştır.

 • 1991

 • 1991

 • 1995

  Taflanun kuruldugu yıldan itibaren kazandıgı tecrübe ile ilk yatırım olarak 5000 ton kapasiteli 18 adet beton Buğday  deposu kurmuştur. Bunun yanısıra Buğday çeşitliliğinin çok fazla olması, buğdayın fiziksel ve kimyasal analizlerinin yapılabilmesi için o günün koşullarında iyi bir laboratuar kurularak un verimliliğinin artışı sağlanmıştır.

 • 2000

  2000 yılında pazarda rekabet gücümüzü arttırmak maliyetlerimizi düşürmek adına  işçiligin çok gerektigi kamyon buğday boşaltma bölümüne yeni bir platform yapılarak işçilikten %10 tasarruf edilmiştir.

 • 2005

  2005 yılında un üretimi çeşitliliği için birçok beton ve çelik un deposu fabrika alanına eklenerek çeşitli buğdaylardan elde edilen unlar farklı silolarda depolanarak dinlendirilip, sipariş ile yapılacak sevkiyatlarda un çeşidine göre belirli oranlarda karıştırılarak paketleme kısmına gönderilmeye başlanmışıtr. Yapılan otomatik paketleme bölümüyle, un çuvalları el değmeden hızlı bir şekilde sevkiyata hazır hale gelmeye başlamıştır.

 • 2008

  2008 yılında artan talepler ile birlikte, sevkiyatımız hızlanmış buna karşılık verebilmek için daha fazla Buğdayın fabrikamızda hazır oalrak bekleme gerekliligi doğmuştur. Buğday stoklama kapasitemiz 5000 tondan,  ilave edilen 4 adet çelik buğday silosu yatırımı ile 10000 tona çıkarılmıştır.

 • 2010

  2010 yılında Samsun Limanında ithalat ve ihracat sevkiyatlarının başlaması ile birlikte ihracatçı ve ithalatcı firma olarak tonajlı gelen Buğday gemilerinin fabrikaya direk sevkedilip depolanabilmesi için,  2'nci bir 250 ton saat kapasiteli Buğday boşaltma (alım)platformu kurulmuştur. 2 adet 2.000 er tonluk çelik silo ilave edilerek toplam Buğday depolama kapasitesi 14.000 tona çıkarılmıştır.

  Bunlara ilave olarak Buğdaydan ayrılan yabancı maddelerin depolanabilmesi için 150 ton kapasiteli Çelik Buğday deposu kurularak, yem fabrikalarına sevkiyata başlanmıştır.

   

 • 2012

  2012 yılında kalite farklılıklarından ve fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için Karadenizde ilk olan 6300 tonluk Buğday Çelik Silosu yatırımı yapılmış ve hizmete açılmıştır. Toplam Buğday stoklama alanı 20.300 ton kapasiteye artırılmıştır.

   Laboratuarımız 2012 yılı koşullarına güncellenmiştir.

   Fabrika alanımızda kendi bünyemizde çıkan ürün testi için deneme fırın kurulmuştur.

 • 2013

    

    TAFLAN PİLİÇ ÜRETİM TESİSİ

     2013 yılında 50.000 Broiler Etlik Piliç Üretimi için olan tesis tamamlanmış ve üretime başlanmıstır. 

 • 2019

    

   2019 yılıında yeni şirketimiz olan TAFLAN LİDAŞ *Lisanslı Depolama A.Ş kurulmuş. Çorum Sungurluda 40.000 tonluk tahıl depolama tesisi tamamlanmıştır. Samsun dışındaki ilk projemiz olan tesisi başarı ile tamamlayarak hizmete sunmuş olmak. bizler için yeni projeler yapmak adına büyük bir adım olmuştur.